پیام مدیرعامل
شکر خداوندی را که به ما قدرت داده تا در این دیار به عنوان اشرف مخلوقات قادر به نفس کشیدن و تامل باشیم.
اکنون که در این کشور پهناور با مردمانی فهیم می توانم سهم کوچکی در پیشبرد اهداف فرهنگ رباتیک داشته باشم از خداوند می خواهم که همانند همه مراحل کاری و زندگی پشتیبانم باشد چرا که او نخواهد هیچ کس قادر به انجام کاری نمی تواند باشد.
از این رو از همه دوستان و همکاران می خواهم در این فرصتی که در دست داریم با همت و تلاش مضاعف با همه سختی ها مبارزه کنیم تا ان شاء الله بتوانیم جایگاه واقعی میهن عزیزمان را در فضاهای بین المللی بدست آوریم.
حرکتهای گسترده ای در کشور صورت گرفته که به لطف الهی سیستم یکپارچه و مدونی در حال اجراست.
امیدوارم در طول مدت زمانی که در خدمت شما هستم بتوانیم با تمام انرژی به سوی موفقیت گام برداریم.
                                                                                
                                                                                                                 امیرعلی قربانی
                                                                                                        مدیر عامل صنایع رباتیک آراد