عکس های مسابقات کشوری رباتیک آراد
عکس های پنجمین دوره مسابقات رباتیک کشوری مشهد مقدس - شهریور ۱۳۹۴

عکس شماره ۱عکس شماره ۲


عکس شماره ۳


عکس شماره ۴


عکس شماره ۵


عکس شماره ۶


عکس شماره ۷


عکس شماره ۸


عکس شماره ۹


عکس شماره ۱۰


عکس شماره ۱۱


عکس شماره ۱۲


عکس شماره ۱۳


عکس شماره ۱۴


عکس شماره ۱۵


عکس شماره ۱۶


عکس شماره ۱۷


عکس شماره ۱۸


عکس شماره ۱۹


عکس شماره ۲۰


عکس شماره ۲۱


عکس های چهارمین دوره مسابقات کشوری رباتیک در اصفهان - شهریور ۱۳۹۳
دانلود کلیپ مسابقات از خبرگزاری صدا و سیما

دانلود کلیپ آرادی های در مسابقات اصفهان
دانلود کلیپ از سالن برگزاری مسابقات
دانلود فایل خاطره سفر اصفهان - نویسنده سعادت سقایی نماینده محترم بندرگز