رسالت و خط مشی

رسالت ما این است که در صنعت تولید انواع روبات و مدارات الکترونیک همواره رشد روزافزون داشته و از طریق افزایش توانائیهای علمی و فنی کارکنان و نمایندگان، ضمن کاهش وابستگی به خارج و توجه به حفظ محیط زیست ، محصولات با کیفیت برتر تولید نموده ، رضایت مشتریان و رفاه کارکنان و نمایندگان فهیم و سخت کوش خود را فراهم نمائیم .

در این راستا خط مشی شرکت به شرح زیر تعیین شده است:
 1-زمینه سازی در جهت رشد و ارتقا پرسنل به منظور توسعه فرهنگ کیفیت و مشارکت موثر کارکنان و نمایندگان و افزایش بهره وری
2- کاهش ارزبری و وابستگی به منابع تامین خاص از طریق توسعه ساخت داخل و تامین منابع جدید
3- افزایش سهم بازار ، ارتقا توان رقابت با محصولات خارجی و کسب مزیت های نسبی در محصولات ، با تکیه بر نوآوری ، تولید محصولات جدید ، بهبود مداوم مدیریت کیفیت و دستیابی به ضایعات صفر
4- تمرکز بر اجرایی نمودن خواسته مشتریان و افزایش رضایتمندی ایشان

برنامه های اجرایی شرکت عبارتند از:
1- گسترش فعالیت کاری در تمامی شهرهای کشور
2- صادرات رباتها به سایر کشور ها
3- آموزش هماهنگ و نظام مند ویژه جامعه هدف
4- برگزاری همایش های دو سالانه ویژه نمایندگان
5- آموزشهای مجازی ویژه نمایندگان و دانش آموزان
6- برگزاری مسابقات رباتیک شهری، استانی و کشوری از سوی نمایندگیها و مرکز
7- و ...