خدمات پس از فروش
وظیفه واحد خدمات پس از فروش همانگونه که از اسمش پیداست ارسال مواردی است که در کنار پکیج ها مورد نیاز قرار می گیرد.
غالبا به 3 دلیل دانش آموز نیاز به خدمات پس از فروش دارد.
1- دانش آموز قطعه ای را در طول کار می سوزاند و یا خراب می کند.
2- دانش آموز برای افزایش بار فنی و قدرتی ربات خود نیازمند قطعات اضافی و جانبی است.
3- در بسته ربات کسری وجود دارد.
نظر به سوالات مکرر نمایندگان در مورد چگونگی نظارت بر تولید رباتها لازم به ذکر است که تمامی بردهای الکترونیکی ارسالی کاملا تست می شوند و در صورت مثبت بودن نتیجه تست به مرحله ی بعد تولید می روند.
ضمنا گیربکسها و برخی ادوات مکانیکی دیگر نیز شامل این مورد می گردند.
لازم به ذکر است زمانی که عناصر پک در داخل فوم مخصوص قرار گرفت شیرینگ پلاستیکی روی آن قرار گرفته و پک پلمپ می گردد و دوربین فیلم برداری که بالای محل تولید در لحظه نهایی قرار گرفته تصویر پک را لحظه آخر فیلم برداری نموده و سپس پک داخل بسته قرار می گیرد. فلذا کمترین میزان خطا در تولید اتفاق می افتد. با تمام این تفاسیر رباتیک آراد برای رفاه حال دانش آموزان و نمایندگان در صورتی که نماینده ای سفارش خدمات پس از فروش دارد آن سفارش را ثبت نموده و با قیمت مصوب بسیار کم هزینه ارائه می دهد تا به نوعی قطعات از سوی شرکت به صورت کم سود محاسبه گردد.
لذا برای خدمات پس از فروش نماینده می بایست آن را سفارش داده بعد از واریز وجه از دو طریق آن را دریافت نماید.
1- در صورتی که سفارش پک دارد همراه بار برایش فرستاده می گردد.
2- در صورت نداشتن بار با احتساب هزینه پست از طریق پست ارسال خواهد گردید.
این برنامه بهینه ترین روش کاری بوده و تنها از این طریق خدمات پس از فروش قابل دستیابی است.