تسهیلات کاری

تسهیلات کاری شرکت آراد غالبا ویژه مدیران شهری صورت می پذیرد.
برخی از این تسهیلات عبارتند از:

  • ۱۰ درصد افزایش سود
  • حمایت جذب افزایش نیروهای تیم از سوی شرکت برای نماینده
  • برگزاری همایش سالانه ویژه انحصاری ها و دوسالانه ویژه عادی ها
  • زیر گروه نمودن سایر نمایندگان برای نمایندگان انحصاری
  • دادن کاتالوگ ها و برگه های تبلیغاتی ویژه تمامی نمایندگان
  • ارائه CD و DVD های آموزشی ویژه نمایندگان و کادر اجرایی آنان
  • استفاده از سامانه پیام کوتاه جهت اطلاع رسانی
  • حمایت آموزشی ویژه نمایندگان عضو انجمن نمایندگان فعال واحد آموزش
  • و ..