شنبه 29 آذر 1393
خبر داغ امروز
عکس هایی از جلسه آموزش حضوری در مشهد مقدس

خبر داغ هفته
اسکان رایگان آرادی های سراسر کشور در مشهد مقدس

خبر داغ ماه
سرمایه گذاری، حوزه جدید آراد برای آرادی ها
گفت شیر آری ولی رب العباد        نردبانی پیش پای ما نهاد
پای داری چون کنی خود را تو لنگ        دست داری چون کنی پنهان تو چنگ
خواجه چون بیلی به دست بنده داد        بی سبب معلوم شد او را مراد
دست همچون بیل اشارتهای اوست        آخراندیشی عبارتهای اوست
چون اشارتهاش را بر جان نهی        در وفای آن اشارت جان دهی
سعی شکر نعمتش قدرت بود        جبر تو انکار آن نعمت بود
شکر قدرت قدرتت افزون کند        جبر نعمت از کفت بیرون کند
جبر تو خفتن بود در ره مخسپ        تا نبینی آن در و درگه مخسپ
هان مخسپ ای کاهل بی‌اعتبار        جز به زیر آن درخت میوه‌دار
تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد        بر سر خفته بریزد نقل و زاد
ور اشارتهاش را بینی زنی        مرد پنداری و چون بینی زنی
این قدر عقلی که داری گم شود        سر که عقل از وی بپرد دم شود
زانک بی‌شکری بود شوم و شنار        می‌برد بی‌شکر را در قعر نار
گر توکل می‌کنی در کار کن        کشت کن پس تکیه بر جبار کن
فرم دریافت نام کاربری و رمز عبور ویژه نمایندگان آراد
۱. نام و نام خانوادگی  
۲. شهر محل نمایندگی  
۳. نام و نام خانوادگی لاتین
( مثال: hossein abdi )
 
۴. رمز عبور لاتین
( مثال: abdi3241 )
 
۵. آدرس ایمیل معتبر  
۶. شماره تلفن همراه